Deák bálról

2018. május 19-én került megrendezésre az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola hagyományos rendezvénye, a Deák-bál.
A község művelődési házának nagyterme megtelt a szülőkkel, pedagógusokkal, diákokkal. Az estély résztvevőinek köszöntése után a hagyományoknak megfelelően a 8. évfolyamos tanulók nyitótánca következett. Az ünnepség főszereplői, a végzős diákok gyönyörű ruhákban, tánccal köszönték meg szüleiknek, pedagógusaiknak a szeretetet és tanítást, ami idáig segítette őket. Ezeket a pillanatokat Drávecz Ferenc fotókkal és videoval is megörökítette.
Éjfélkor tombolasorsolásra került sor, melynek során értékes nyeremények találtak gazdára. A bál jó hangulatát a Sprint Live Music Band zenekar biztosította. A rendezvénynek számos támogatója akadt.
Ezúton szeretnénk megköszönni Mindenkinek a támogatását, munkáját, mellyel hozzájárultak az est megrendezéséhez.

Támogatóink:

Antal Imre, Baloghné Illés Edit, Barna Zsolt és Barnáné Ágh Anikó, Barnáné Markovics Beáta, BódognéPozsgai Márta, Coop Abc, Csicsmann Imre, Csikós Anikó, Csór Gabriella,Deák Ferenc Általános Iskola tantestülete, Dr. Treitz Mónika, Dr. Vásárhelyiné dr. Kersák Lívia, Elektro-Téka Kisáruház, Erdélyi István, Esküdtné Béleczki Petra, Éva bolt, Fából Álom, Fazekasné Gosztola Karolina,Gyócsi Edit, Fecó Zöldségbolt-Kupi Ferenc, Ferenczi Nikolett Ria, Ferrari Jeans, Florance Virágüzlet- Molnár Ágnes, Fóti Judit, Gáborné Kóczián Nikolett, Gulyás Pékség, Hajdú Miklós, Heni büféje, Hungária Takarék, Illés Gábor, Iregi Erdélyi Kft, Iregi Kínai Áruház, Iregi Méhészet-Szabóné Bódog Alexandra, Iregi posta dolgozói, Iregszemcse Község Önkormányzata, Képliné Perlaki Beáta, Kereszt Réka, Kereszt Zsófia, Kódiás Anita, Korona Kisáruház, Kőműves Anita, Kreszl Pékség, László Zsolt, Macher Róbertné, Matusné Szakács Irén, Megyeri Nikolett, Mizerák Milán, Mosi-Gumi, Mudrisné Deák Tímea, Novákné Kántor Borbála, Papp Zsanett, Pappné Őry Lívia, Pech Tibor, Péti Gábor, Rádiné Vörös Renáta, Schmidt László, Sere’ s Vendéglő, Simon Béla, Simon Cukrászda, Somogyi Mária, Süvegjártóné Pintér Adrienn, Szabó Sándorné, Szabóné Berg Anna Mária, Szalai Térkő, Szalainé Kiss Mónika, Tamási Tankerületi Központ, Tarr Kft., Tati-Autó Kft., Tip-Top Autómosó, Tom Market Iregszemcse, Tóthi Épületgépészet, Vajda Jenő, Vanilla masszázs-Szalai Judit, Viktória Gyógyszertár


Határtalanul várnézőben 2018-riport

A 2018. április 21-én megrendezett Határtalanul programunkon a Tamási Rádió riportot készített a várkapitányokkal, a Magyar Királyi Kardforgatók Rendjének vezetőjével is. A felvételt ide kattintva hallgathatják meg!


Végzősök tánca 2018-videó

2018. május 19-én tartottuk az idei Deák bálunkat, ahol a végzős tanulóink bemutatták táncukat! Az erről készült videó megtekinthető a Galéria menüben, vagy ha ide kattintanak!


Tehetségkutató verseny Siklóson

Iskolánk hat felső tagozatos tanulójával 2018. május 2-án részt vettünk a Jobb Veled a Világ Alapítvány által meghirdetett tehetségkutató versenyen.
A beszámoló itt folytatódik!
Az eseményről készült képek a Galériában nézhetőek meg!


Határtalanul várnézőben 2018-videó

2018.április 21-én megrendezett Határtalanul-Várnézőben programunkon készült videó megtekinthető a Galériában, vagy itt!


Föld napja 2018

2018. április 20-án megemlékeztünk mi a a Föld napjáról. Az erről készült beszámoló elérhető itt!
A képek megtekinthetőek a Galériában.
Fejes Inez képei itt láthatóak!


Deák bál 2018

Sok szeretettel várunk mindenkit!
Új képek

A 2018.04.21-én megrendezésre került Határtalanul-Várnézőben elnevezésű rendezvényünkről készült képek megnézhetőek a Galériában!


Határtalanul-tündöklő lovagkor

Jöjjön hozzánk várnézőbe!

Színpompás verselés

Április 11-én, a költészet napján rendeztük meg Színes versmondó versenyünket. A beszámoló itt folytatódik.

A versenyen készült képek a Galériában nézhetőek meg!


Törizsenik verseny

Ebben a tanévben először rendeztük meg Törizsenik elnevezésű helyi tanulmányi versenyünket!
Az elért eredmények megtekintéséhez, kérlek kattints ide !

A versenyen készült képek a Galériában láthatók!


Hegyhát történelem verseny

A Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Gyönki Tagiskolája történelem versenyt hirdetett, melynek témája a Hunyadiak kora.Iskolánk tanulói eredményesen szerepeltek, és két csapatunk a Hercegnők és a Fekete sereg tovább jutott a döntőbe, melyre 2018. március 19-én került sor.
A tanulmányi verseny döntőjében a 2. helyen végzett a Hercegnők csapata és az 5. helyen végzett a Fekete sereg csapat.
Minden versenyzőnek gratulálunk!

A versenyen készült képek a Galériában tekinthetőek meg!

Kódiás Anita


Versmondó 2018

Április 11-én kerül megrendezésre versmondó versenyünk! A képre kattintva további információkat tudhatnak meg!
Mini-Suli

Sok szeretettel várjuk a leendő első osztályos gyerekeket!
Beiratkozás 2018


Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatala


Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról

Tamási Járás

Értesítem az érintett szülőket, törvényes képviselőket (a továbbiakban: szülők), hogy 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
  • 2018. április 12. (csütörtökön) 8 órától 19 óráig

  • 2018. április 13. (pénteken) 8 órától 19 óráig

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében
Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni- tankötelezettségét teljesíteni
A tankötelessé váló, azaz a 2012. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31 a) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, és annak igazolása, Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda igazolja.
Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét, valamint a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteit a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala 2018. február 28. napján a Tolna Megyei Kormányhivatal honlapján nyilvánosságra hozta.

A Rendelet 22. § (4) bekezdése szerint beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A felvételről az iskola igazgatója dönt a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint A jelentkezés elutasítása esetén a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre való hivatkozással a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelmet a fenntartóhoz címezve, de a döntést hozó intézménynél benyújtva kell előterjeszteni. Az eljárásra állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben a fenntartó vezetője (Tamási Tankerületi Központ. címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 29.); települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző, más fenntartó esetén jogi és igazgatási képzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a döntéshozó nevelési-oktatási intézményben igazgatói munkakör betöltésére jogosító felsőfokú végzettséggel rendelkező személy járhat el. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti rendelkezések szerinti körzetmegállapítás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát!

Kérem a Kedves Szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.

Tamási, 2018. március 2.

Göttlingerné Pintér Judit

járási hivatalvezetőOldal:       >>