Mini-Suli

Sok szeretettel várjuk a leendő első osztályos gyerekeket!
Beiratkozás 2018


Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatala


Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról

Tamási Járás

Értesítem az érintett szülőket, törvényes képviselőket (a továbbiakban: szülők), hogy 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
 • 2018. április 12. (csütörtökön) 8 órától 19 óráig

 • 2018. április 13. (pénteken) 8 órától 19 óráig

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében
Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni- tankötelezettségét teljesíteni
A tankötelessé váló, azaz a 2012. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31 a) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, és annak igazolása, Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda igazolja.
Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét, valamint a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteit a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala 2018. február 28. napján a Tolna Megyei Kormányhivatal honlapján nyilvánosságra hozta.

A Rendelet 22. § (4) bekezdése szerint beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A felvételről az iskola igazgatója dönt a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint A jelentkezés elutasítása esetén a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre való hivatkozással a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelmet a fenntartóhoz címezve, de a döntést hozó intézménynél benyújtva kell előterjeszteni. Az eljárásra állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben a fenntartó vezetője (Tamási Tankerületi Központ. címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 29.); települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző, más fenntartó esetén jogi és igazgatási képzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a döntéshozó nevelési-oktatási intézményben igazgatói munkakör betöltésére jogosító felsőfokú végzettséggel rendelkező személy járhat el. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti rendelkezések szerinti körzetmegállapítás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát!

Kérem a Kedves Szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.

Tamási, 2018. március 2.

Göttlingerné Pintér Judit

járási hivatalvezetőMesemondó

Mesemondó versenyünk hamarosan megrendezésre kerül! Információ a plakáton!

Hegyhát történelmi és műveltségi verseny

A Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Gyönki Tagiskolája versenyt hirdetett, melynek témája a Hunyadiak kora. Iskolánk három csapattal képviselte magát. A beszámoló itt folytatódik!


Új képek!

A Galériában láthatóak a közelmúltban megrendezett alsós farsang képei illetve a roglai sítábor fotói!


Itt az alsós farsang!

Az alsós tagozatos tanulók farsangi karneválja hamarosan iskolánkban! Bővebb tájékoztatás a plakáton olvasható!

Farsangi képek!

A felsős farsang képei a Galéria menüpontban megtalálhatóak, vagy nézd meg itt!


Német szépkiejtési verseny

A 2017/2018-as tanévben első ízben szerveztünk német szép kiejtési versenyt az idegen nyelvi munkaközösség tagjaival. Két korcsoportban mérhették össze tudásukat tanulóink.
A cikk itt folytatódik


Itt a farsang!

Deák Matek

Újra megrendezzük intézményünkben a Deák matek versenyt!

Pályaorientációs nap

NA, MI A PÁLYA?” – PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP A DEÁKBAN

2017. október 20-án Pályaorientációs napot tartottunk az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskolában.
A célunk az volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek néhány szakmával, de mindezt nem papírforma-ízben, hanem a szakemberektől ellesve, a felmerülő kérdéseikre választ kapva. Szerencsére ehhez olyan szakembereket találtunk, akik szívesen vállalták, hogy szakmájukat bemutatják, a helyszínen dolgoznak benne, és a gyerekeknek is adnak feladatokat, ahol kipróbálhatják ügyességüket az adott szakterületen. Az időjárás is kedvezett a programnak, így a diákok zavartalanul próbálhatták ki a különböző szakmák feladatait.
A gyerekek kezdeti bizonytalanságát oldotta, hogy a megnyitó után minden szakmai képviselővel a helyszínen egy rövid interjút készítettünk, és megkérdeztük őket a szakma szépségeiről, előnyeiről, esetleges hátrányairól. A tanulóink így élőben hallhatták a „szakik” véleményét az általuk választott szakmáról, ami mondhatom, hogy mindegyiküknél hivatássá nőtte ki magát. A felsősöknek a délelőtt folyamán az Ady Szakképző rendészetis tanulói olyan bemutatót tartottak, amiben az általános iskolások is aktívan részt vehettek. Aki akarta, kipróbálhatta, milyen érzés szőnyegre kényszeríteni az ellenfelet – alapvető önvédelmi technikával.
Mivel a rendezvénynek nagyon széles korosztályt kellett kiszolgálnia, ezért az alsós osztályok külsős helyszíneket látogattak meg, és ott tekinthették meg az adott szakmához kapcsolódó tevékenységeket, gépeket. Így járhattak a kicsik egy pékség falain belül, egy olyan konyhában, ahol minden óriásokra van méretezve és megnézhették, hogy milyen egy kombájn egészen közelről. Az iskola udvarán mentő, tűzoltó és rendőrautók is várták a gyerekeket, akik megnézhették az autókat, és a bennük rejlő felszereléseket. Nagyon köszönjük a szakembereknek a támogatást, ami adott esetben nem csupán a szaktudásukat jelentette, hanem több esetben anyagot is hoztak a kipróbálandó feladathoz.
A program jó hangulatban telt, mindenki épülésére szolgált. Köszönetünket fejezzük ki segítőinknek, akik nélkül a program nem valósulhatott volna meg: Tóthi Misának, Tóthi Dávidnak, Tóthi Máténak (víz-, gáz- és központi fűtés szerelő), Horváthné Bihari Szilvinek, Szabó Józsefnének (varrónő), Papp Zsanettnek (fodrász, sminkes), A FLEX munkatársainak: Izsó Renátának és Eőri Zoltánnak (HR,műszerész), Molnár Áginak és munkatársának, Poklos Kingának (virágkötő), Krem Gábornak (villanyszerelő), Városi Attilának (ács), Kissné Herczeg Anikónak és a Vályit képviseli diákoknak (kőműves, szakács), Szabó Sándornak és Révész Gergőnek (autószerelő), Kiss Lászlónak és mentős kollégájának (Tamási Mentőállomás), Dubóczki Balázs tűzoltóparancsnoknak és kollégáinak (Tamási Tűzoltóság), Szalai Ágnesnek, Alimov Zsoltnak és Barna Tibornak (Tamási Rendőrkapitányság, Iregszemcse KMB Iroda), Bíró Pálnak (TmRfk Bűnmegelőzési Alosztály), és a szekszárdi Ady Endre Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusának, Szepesi Dávidnak, a rendészeti szakos diákjainak, a Kreszl Dávidnak, Kreszl Zsoltnak (Kreszl Pékség), Erdélyiné Tecának (Erdélyi Farm), Horváthné Szilvinek, Németh Ágnesnek (Iregszemcse Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha), a Tamási Tankerület munkatársainak.

Szirbik Anita


Hirdetmény

Értesítem a szülőket, tanulókat, hogy a 2017/2018-as tanév ünnepélyes tanévnyitója 2017. szeptember 1-jén (pénteken) 8 órakor kezdődik az iskola központi épületének udvarán.
Az ünnepély után tanítási órák lesznek, a tanulók az iskolai felszerelésüket hozzák magukkal.
Tanulóink már az első tanítási napon igénybe vehetik a napközis, illetve menzai ellátást, amit a szülőknek írásban kell igényelniük tankönyvosztáskor az iskola által kiadott űrlapon.
Az étkezési térítési kedvezmények a korábbiak szerint érvényesek.


A JAVÍTÓVIZSGA IDŐPONTJA: 2017. augusztus 21-én, hétfő 9 óra.


TANKÖNYVOSZTÁS

időpontja:2017. augusztus 24-én, csütörtökön de. 8 - 12 óráig, du. 13 - 18 óráig.
helye: az iskola tornaterme


A Kormány az 1265/2017. (V.29.) Korm. határozata értelmében a 2017/2018. évi tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyam tanulói számára is. Így az 1-8. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

A Nagyszokolyról és Csehi-, Hékút-, Okrádpusztáról bejáró tanulók a 2017. szeptember havi tanulóbérleteket augusztus 24-én vehetik át az iskolában.Iregszemcse, 2017. július 25.

Gyócsi Edit

intézményvezetőErdélyben Határtalanul

A „Határtalanul” program segítségével az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulói négy napos kiránduláson vettek részt Romániában, Erdélyben május végén.

A kirándulás képei a Galériában találhatók. Az eseményről készült beszámolóért kattintsanak ide vagy a Határtalanul menüpontra


Beiratkozás 2017


TAMÁSI TANKRTÜLETI KÖZPONT


FELVÉTELI ELJÁRÁSREND a tankerületi központok fenntartásában működő általános iskolák 2017/2018-as tanév első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
 • 2017. április 20. (csütörtökön) 8 órától 19 óráig

 • 2017. április 21 (pénteken) 8 órától 19 óráig

Beiratkozás helye:

Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola

7095-Iregszemcse, Móricz Zs. u. 8-10.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata

 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
  • óvodai szakvélemény

  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye

  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (2. számú melléklet)

 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet), ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete - A szülői felügyelet gyakorlása

Az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek!


Sakkos eredmény

Február 4-én Tamásiban került megrendezésre a 2017. évi Tolna Megyei Egyéni Sakk Diákolimpia.
Tanítványaink Lódi Laci bácsi felkészítésének köszönhetően bravúrosan szerepeltek,hiszen minden korcsoportban,amelyben részt vettek,elsők lettek!

Így összesen 5 aranyérmet,4 ezüstérmet és 1 bronzérmet szereztek!A győztesek képviselhetik majd Tolna megyét az áprilisban,Miskolcon megrendezésre kerülő országos döntőn!

Aranyérmesek:
Erdélyi Emma
Buczkó Ábel
Tóthi Viktória
Erdélyi Borisz
Frank Marcell

Ezüstérmesek:
Veiger Dorina
Csap Kata
Orsós Roland
Macher Rózsa

Bronzérmes: Frank Benedek

Gratulálunk nekik és további szép sikereket kívánunk!
Oldal:   <<        >>