Föld napja 2018

2018. április 20-án megemlékeztünk mi a a Föld napjáról. Az erről készült beszámoló elérhető itt!
A képek megtekinthetőek a Galériában.
Fejes Inez képei itt láthatóak!


Deák bál 2018

Sok szeretettel várunk mindenkit!
Új képek

A 2018.04.21-én megrendezésre került Határtalanul-Várnézőben elnevezésű rendezvényünkről készült képek megnézhetőek a Galériában!


Határtalanul-tündöklő lovagkor

Jöjjön hozzánk várnézőbe!

Színpompás verselés

Április 11-én, a költészet napján rendeztük meg Színes versmondó versenyünket. A beszámoló itt folytatódik.

A versenyen készült képek a Galériában nézhetőek meg!


Törizsenik verseny

Ebben a tanévben először rendeztük meg Törizsenik elnevezésű helyi tanulmányi versenyünket!
Az elért eredmények megtekintéséhez, kérlek kattints ide !

A versenyen készült képek a Galériában láthatók!


Hegyhát történelem verseny

A Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Gyönki Tagiskolája történelem versenyt hirdetett, melynek témája a Hunyadiak kora.Iskolánk tanulói eredményesen szerepeltek, és két csapatunk a Hercegnők és a Fekete sereg tovább jutott a döntőbe, melyre 2018. március 19-én került sor.
A tanulmányi verseny döntőjében a 2. helyen végzett a Hercegnők csapata és az 5. helyen végzett a Fekete sereg csapat.
Minden versenyzőnek gratulálunk!

A versenyen készült képek a Galériában tekinthetőek meg!

Kódiás Anita


Versmondó 2018

Április 11-én kerül megrendezésre versmondó versenyünk! A képre kattintva további információkat tudhatnak meg!
Mini-Suli

Sok szeretettel várjuk a leendő első osztályos gyerekeket!
Beiratkozás 2018


Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatala


Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról

Tamási Járás

Értesítem az érintett szülőket, törvényes képviselőket (a továbbiakban: szülők), hogy 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
  • 2018. április 12. (csütörtökön) 8 órától 19 óráig

  • 2018. április 13. (pénteken) 8 órától 19 óráig

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében
Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni- tankötelezettségét teljesíteni
A tankötelessé váló, azaz a 2012. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31 a) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, és annak igazolása, Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda igazolja.
Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét, valamint a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteit a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala 2018. február 28. napján a Tolna Megyei Kormányhivatal honlapján nyilvánosságra hozta.

A Rendelet 22. § (4) bekezdése szerint beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A felvételről az iskola igazgatója dönt a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint A jelentkezés elutasítása esetén a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre való hivatkozással a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelmet a fenntartóhoz címezve, de a döntést hozó intézménynél benyújtva kell előterjeszteni. Az eljárásra állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben a fenntartó vezetője (Tamási Tankerületi Központ. címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 29.); települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző, más fenntartó esetén jogi és igazgatási képzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a döntéshozó nevelési-oktatási intézményben igazgatói munkakör betöltésére jogosító felsőfokú végzettséggel rendelkező személy járhat el. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti rendelkezések szerinti körzetmegállapítás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát!

Kérem a Kedves Szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.

Tamási, 2018. március 2.

Göttlingerné Pintér Judit

járási hivatalvezetőMesemondó

Mesemondó versenyünk hamarosan megrendezésre kerül! Információ a plakáton!

Hegyhát történelmi és műveltségi verseny

A Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Gyönki Tagiskolája versenyt hirdetett, melynek témája a Hunyadiak kora. Iskolánk három csapattal képviselte magát. A beszámoló itt folytatódik!


Új képek!

A Galériában láthatóak a közelmúltban megrendezett alsós farsang képei illetve a roglai sítábor fotói!


Itt az alsós farsang!

Az alsós tagozatos tanulók farsangi karneválja hamarosan iskolánkban! Bővebb tájékoztatás a plakáton olvasható!

Farsangi képek!

A felsős farsang képei a Galéria menüpontban megtalálhatóak, vagy nézd meg itt!


Oldal:   <<        >>