Beiratkozás 2017


TAMÁSI TANKRTÜLETI KÖZPONT


FELVÉTELI ELJÁRÁSREND a tankerületi központok fenntartásában működő általános iskolák 2017/2018-as tanév első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
 • 2017. április 20. (csütörtökön) 8 órától 19 óráig

 • 2017. április 21 (pénteken) 8 órától 19 óráig

Beiratkozás helye:

Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola

7095-Iregszemcse, Móricz Zs. u. 8-10.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata

 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
  • óvodai szakvélemény

  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye

  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (2. számú melléklet)

 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet), ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete - A szülői felügyelet gyakorlása

Az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek!