Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése pályázat


A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A horizontális tanulási alkalmakat regionális, térségi, kistérségi, mikrotérségi szinten egyaránt, részint önszerveződő módon, részint az országosan és regionálisan kiépülő hálózat koordináció segítségével folyamatosan biztosítja.


Kódszám: TÁMOP – 3.1.7-11/2

Pályázó neve: Deák Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Pályázó címe: 7095 Iregszemcse Móricz Zs. u. 8-10.

Pályázat azonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0399

Projekt címe: Referencia intézményi szerep vállalása a Deák Ferenc Általános Iskola és Óvoda iregszemcsei székhely iskolájában

A projekt megvalósulásának helyszíne7095 Iregszemcse Móricz Zs. u. 8-10.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:2011.11.01.

A projekt fizikai megvalósításának határideje:2012.06.30

A projekt megvalósításának határideje:2013.01.31.

A projekt megvalósítására fordítható összeg:3.999.007,-Ft

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA) társfinanszírozásával valósult meg.A referencia-intézmények szerep:

A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes iskolákra. Szolgáltatásaik széleskörű, területi szempontból is kiegyenlített biztosítása hozzásegíti az intézményrendszer minden szereplőjét a sikeres modernizációs folyamatok közvetlen megtapasztalásához, honosításához.


A referencia-intézmények területi, regionális és országos szintű hálózata változatos kínálati rendszert biztosít az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megerősítésére.


A referencia-intézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják ehhez a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Részt vesznek az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában.


A referencia-intézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, koherenciával bír: tanulmányozható és komplex módon vagy elemeiben átvehető.A projekt megvalósítása:

Elsősorban arra irányul, hogy a közreműködő pedagógusok a képzéseken olyan speciális szakmai és módszertani ismereteket, képzettséget szerezzenek, aminek birtokában a sokoldalú gyakorlati tapasztalatok, elméleti ismeretek, jó gyakorlatok átadását, megismertetését, elterjesztését, a horizontális tanulási folyamat feladatrendszerének megvalósítását eredményesebben, minőségileg megfelelőbben, szakmailag színvonalasabban, strukturáltabban valósíthatjuk meg.


Mindezek a referencia intézményi szolgáltatást ellátó pedagógusok tanácsadói attitűdjét, felnőttképzési kompetenciáinak kialakulását, megerősödését segítik, ami az elvárásoknak megfelelő szintre emeli a humánerőforrás ellátottságunkat. A referencia intézményi feladatok, tevékenységek ellátásában erősíteni kívánjuk a rendszerszemléletet, a szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztések és a működés belső szabályainak elemzésével, felelősségi körök kialakításával, eljárásrendek elkészítésével, a szakmai dokumentumok kiegészítésével, továbbfejlesztésével. A feladatok ellátására való felkészülésben, szakmai fejlesztési tevékenységünk folyamatában szaktanácsadói szolgáltatást veszünk igénybe, hogy külső kontrollként, szakmai iránymutatással a célorientált, eredményes projekt megvalósításhoz nyújtson segítséget. A belső szakmai közreműködők fejlesztési tevékenységének célirányossá és célorientálttá tételével a referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer kialakítását biztosítjuk intézményünkben.


Mindezek alapján nevelőtestületünket, alkalmassá kívánjuk tenni arra, hogy más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységéhez tanulmányozható és adaptálható mintáinkkal olyan szolgáltatást nyújtsunk, amivel erősítjük az intézmények közötti együttműködést, elősegítjük a horizontális tanulás általánossá válását, a kor kívánatos és a nemzetközi elvárásoknak megfelelő innovációt, s megfeleljünk a referenciai intézményi kritériumoknak.Pályázat által támogatott tevékenységek:

 1. Részvétel a referenciaintézményi szolgáltatások nyújtására felkészítő képzéseken

 2. Képzés neve
  Jelleg
  Óraszám
  Létszám
  Helyszín, időpont
  Részvétel továbbképzésen, amely felkészít a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására
  Felkészítés
  15 óra
  3 fő
  Tamási, 2012. 08. 27-28
  Részvétel továbbképzésen, amely a referenciaintézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját támogató tevékenység módszertanát mutatja be (referenciahelyi mentor-pedagógusok felkészítése - egyéni)
  Továbbképzés
  30 óra
  2 fő
  Felsőnyék, 2012. 06.25-27.
  Részvétel felkészítésen, amely az intézményközi, horizontális tanulás megszervezését segíti (hálózati együttműködések és kapcsolatok)
  Felkészítés
  15 óra
  4 fő
  Iregszemcse, 2012. 08. 30-31.
  Részvétel felkészítésen, amely a leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítését segíti elő (PR-tevékenységek és célirányos kommunikáció)
  Felkészítés
  15 óra
  3 fő
  Iregszemcse, 2012. 09. 28-29
  Felkészülés felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására
  Felkészítés
  8 óra
  2 fő
  Pécs, 2012. 09.21.
  A gyakorlatvezető mentor-pedagógusok felkészítése
  Továbbképzés
  60 óra
  2 fő
  Szekszárd, 2012. 10. 11-13.és 2012. 10. 25-27.

  Választható képzések

  Digitális taneszközök használata a mindennapi oktatásban

  Az országos kompetenciamérések eredményeinek értelmezése, a pedagógiai eredményesség növelésének lehetőségei és korlátai
  Továbbképzés
  30 óra

  5 fő

  3 fő

  2 fő
  Szekszárd, 2012. 08.21-23. Iregszemcse,

  2012. 09.07-08. és 2012. 09. 14-15


  Képzéseinket az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató biztosította.


 3. Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele a következő területeken:

 4. Felkészülés a korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató pedagógiai környezet elterjesztésére.

 5. A referencia intézményi működést támogató eszközök beszerzése:

 6. 1 db manuális spirálozógép műanyag spirálkötéshez
 7. 1 db kézi, karos vágógép
 8. 5 db zománcozott, mágneses fehértábla
 9. 6 db prezentációs távirányító
 10. 4 db külső merevlemez (HDD)
 11. 1 db projektor
 12. 2 db lamináló
 13. 2 db laptop
 14. 1 db tárgyaló asztal