Az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendje


A protokollt az EMMI 2020. augusztus 18-án megkapott ajánlása alapján állítottuk össze.Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

A tanévkezdésre az iskola az előírt fertőtlenítő nagytakarítást elvégezte, 2020. szeptember 1-jén az előírásoknak megfelelően takarított épületben kezdődik meg a tanítás.

Az intézmény részéről az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

Az eljárásrend betartásához a mindenki saját maga köteles a szájmaszkot biztosítani.

Az iskola a szájmaszk és egyéb további saját igényű védőszerek biztosítását nem vállalja.

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA

Iskolába lépéskor mindenkinek kötelező a bejáratnál elhelyezett vírusölő kézfertőtlenítő használata és testhőmérsékletet mérünk (érintésmentes hőmérővel).

Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja, tehát a szülő csak tünetmentesen küldheti gyermekét az iskolába.
A koronavírus-fertőzés tünetei: leggyakoribban a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj.
Emellett az új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz-és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet.

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél, illetve vele együtt élő családtagjainál koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
A lázas, vagy tüneteket mutató gyermeket azonnal elkülönítjük társaitól.
Erről az iskolaorvost és a szülőt/gondviselőt értesítjük, aki haladéktalanul köteles gyermekét az iskolából hazavinni.
Az iskolaorvos dönt az intézménytovábbi teendőiről.

A tanítási órákon a maszk használata nem kötelező (egyéni döntés alapján használható).
A szünetekben a közösségi tereken(folyosó, mosdó, öltöző) a maszk viselése minden gyermek számára ajánlott.Szünetekben, illetve a tanítás előtt és utána nagyobb csoportosulások mind az iskolában, mind az iskola előtt elkerülendők.

Az iskola mellékhelyiségeiben fertőtlenítőszeres kézmosási lehetőséget biztosítunk.A mosdókban csak annyian tartózkodhatnak, ahány WC, illetve mosdó van.Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására.Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.

A tantermeket a szünetekben minden esetben, de a tanórákon is intenzíven szellőztetjük, a folyosók szellőztetésére a tanítási órák alatt kerül sor.

Kérjük, hogy a gyerekek a reggeli és délutáni ügyeleten csak a legszükségesebb időt töltsék. Lehetőleg 8.00-ra érkezzenek az iskolábaAz intézményben a tanulók hőmérsékletét alkalomszerűen is ellenőrizni fogjuk.

Az épületben folyamatosan fertőtlenítjük a használt helységeket, eszközöket.A tantermekben igyekszünk a minél nagyobb szociális távolság betartására.

A szülők az iskola épületeibe nem kísérhetik gyermeküket. A szülők, külső személyek minden esetben csak szabályosan használt szájmaszkban és hőmérőzés után léphetnek be az iskola épületébe. Az iskolába érkező külső személyek az iskolatitkárral előre egyeztetett időpontban léphetnek be az iskola épületeibe.

A testnevelés órákat, amíg az idő engedi, elsősorban szabad téren tartjuk, ezért kérjük, hogy az ehhez szükséges öltözetet biztosítsák gyermeküknek.

Az ebédeltetést időbeosztással és a megfelelő távolság betartásával szervezi meg az étkeztetést biztosító helyi önkormányzat. Étkezés előtt alapos kézmosás szükséges.

Az ajánlásnak megfelelően az I. félévben kerüljük a nagy létszámú jelenléttel járó rendezvényeket.Minden programunkon az Operatív Törzs által javasolt létszámkorlátot alkalmazzuk. Szülői értekezletet, fogadó órákat a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg.

A gyermekekkel, iskolával kapcsolatos szükséges információkat e-mailben, és a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz.Minden szülőnek/gondviselőnek kötelező a KRÉTA-rendszerbe való belépés.

Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni (fogorvosi vizsgálat, orvosi vizsgálatok, oltások).

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Elkülönítés után a gyermek az iskolába –hasonlóan más megbetegedésekhez –kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.


Iregszemcse, 2020. augusztus 28.

Gyócsi Edit
intézményvezető