FELHÍVÁS


A Tamási Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11 -12. (csütörtök, péntek)

8.00 órától 19.00 óráig


Helye: Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola

7094 Iregszemcse Móricz Zs. utca 8-10.

Iskolatitkári iroda


Tanköteles, azaz 2013. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványt és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.


Az idei évben bevezetésre került az előzetes elektronikus jelentkezés, e-Ügyintézés lehetősége a szülők számára. A KRÉTA felületen keresztül -regisztráció után –indíthatja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozást. A kitöltött adatokhoz és a nyilatkozatokhoz feltöltés után az érintett intézmény is hozzáfér

.

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy melyik jelentkezési módot választja –minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Tamási Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Csike Tamás

Tankerületi igazgató

Az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola körzetébe tartozó települések:
  • Iregszemcse közigazgatási területe
  • Felsőnyék közigazgatási területe
  • Nagyszokoly közigazgatási területe
  • Magyarkeszi közigazgatási területe
  • Újireg közigazgatási területe